journalist

Nya artiklar

• TT: Dags att ta hörseln på allvar
Hälften av alla med hörselnedsättning finns ute i arbetslivet. Men många väljer att inte berätta om det och dröjer med att söka hjälp. Så här gör du för att kolla upp hur du egentligen hör.

TT: Multitasking tröttar ut våra mentala muskler
Det har aldrig varit så lätt att göra många olika saker på kort tid. Men det kostar energi att växla mellan uppgifter. Psykologen Alexander Rozental tycker att vi borde ta hand om våra mentala muskler bättre.

• TT: ”Vi ville fokusera på det viktiga (ej på nätet)
Från åttarumsvilla och 5 000 mil i bil varje år till lägenhet i stan och promenader. Så gick Anders och hans familj från slösa till spara. Med hjälp av en blogg har resan fortsatt mot ett enklare liv.

• TT: Nyfikenhet kan stärka hjärnan (ej på nätet)
Vad är nyckeln till att bevara hjärnans resurser? Den frågan har forskare i Umeå försökt bena ut sedan 1980-talet. Ett av svaren sitter 104-åriga bloggaren och författaren Dagny Carlsson inne med.

• TT: Ny karriär efter 50 (ej på nätet)
Som 48-åring satte sig civilingenjören Peter Björn i skolbänken igen. Nu är han halvvägs igenom studierna för att bli psykolog. Viljan till utveckling driver honom. ”Det var faktiskt ingen jättestor sak att byta yrke”, säger han.

Standard
journalist

Nya artiklar

TT: Jakten på tystnaden
Till och med fiskarna störs av människans oljud. I takt med att urbaniseringen ökar och bruset i huvudet skruvas upp börjar intresset öka för vårt mest naturliga tillstånd: tystnaden.

TT: Gränskompetens
Vad är jobb? En plats du går till, eller en uppgift som ska lösas? Det är frågor som blivit svårare att besvara när tekniken möjliggör för arbete överallt. Men flexibiliteten har inte bara varit till godo. Forskaren Christin Mellner studerar hur vi drar våra gränser.

TT: Konsten att bli gammal
Under hela sitt yrkesliv har Lars Andersson studerat människans åldrande. Nu närmar han sig 70 år och får äntligen personlig erfarenhet av ämnet.– Nu frågar jag mig: stämmer allt jag läst i alla år?

TT: Robotar ska göra dig friskare
Robotar står på tröskeln till att bemanna sjukhus och vårdinrättningar. Samtidigt är motståndet stort till att släppa in tekniken i vårdens hjärta. Men robotexperten Adam Hagman tycker att oron är överdriven.

TT: Han tar ställning för ett barnfritt liv
Var tjugonde svensk vill inte ha några egna barn. De får leva med att ständigt bli ifrågasatta. Torbjörn Persson, som valt bort barn, tycker snarare att det är föräldrar som borde förklara sig.

Standard
journalist

Gentesterna väntar på boomen

Artikeln skriven för TT 2016, återpubliceras då den inte lagts ut på nätet tidigare

Det har marknadsförts som en uppfinning med samma genomslag som internet. Men fastän prislappen för kommersiella gentester sjunker tycks det dröja innan de når ut brett.
– Jag tror att många förväntar sig precisare svar, säger Niklas Dahl, professor i klinisk genetik.
Klicka för att läsa hela texten

Standard
journalist

Nya artiklar

TT: Internetpsykiatri
”Den svenska pionjärsatsningen Internetpsykiatri har gjort det lättare att söka psykologstöd. Knappt ett decennium efter starten når man inte bara fler personer, utan även många som annars inte hade sökt hjälp.”

TT: Grit – om beslutsamhet och barn
”Beslutsamhet, självkontroll och flit. Det är dygder som enligt självhjälpsböcker är frukten av ett framgångsriktigt föräldraskap. Men det finns aspekter som lätt glöms bort av bästsäljarförfattarna, anser barnpsykologen Martin Forster.”

TT: När sömnbristen överskuggar allt
”Så gott som alla småbarnsföräldrar har problem med sömnen i början. Men ibland blir sömnbristen årslång. Hur hanterar man vardagens krav när nätterna hackas upp?”

TT: Väntan på genboomen
”Det har marknadsförts som en uppfinning med samma genomslag som internet. Men fastän prislappen för kommersiella gentester sjunker tycks det dröja innan de når ut brett. – Jag tror att många förväntar sig precisare svar, säger Niklas Dahl, professor i klinisk genetik.”

Standard
journalist

När kontoret påverkar hälsan

Skriven för TT v 12, 2016. Återpublicerar då den inte lagts ut på webben tidigare.

Vissa kontorstyper får oss att må bättre – men andra bör inte användas alls. Så kan man sammanfatta studierna från Sveriges enda specialiserade kontorsforskare.
– Några är helt enkelt sämre utifrån ett hälsoperspektiv och bör därför undvikas i möjligaste mån, säger Christina Bodin Danielsson. Klicka för att läsa hela texten

Standard
journalist

När träden blir en hjärtefråga

Skriven för TT v 18, 2016. Återpublicerar då den inte lagts ut på webben tidigare. 

Städerna breder ut sig och förtätas, och allt fler får längre till närmaste skog. Samtidigt visar färsk forskning att grönskan är avgörande för vår hälsa.

– Folk behöver bostäder. Folk behöver arbete. Men också frisk luft och natur, säger Terry Hartig, professor i miljöpsykologi. Klicka för att läsa hela texten

Standard
journalist

Antagen i förening

Jag har just blivit antagen medlem i SMVJ – föreningen för medicinjournalister och vetenskapsjournalister, en förening som är till för att ge ”medlemmarna möjlighet att ta del av varandras erfarenheter, kunskap och kompetens och skapa tillfällen för medlemmarna att mötas och diskutera medicin- och vetenskapsjournalistik med många andra grupper i samhället.”

Det känns spännande och inspirerande. Mitt eget bidrag till föreningen är framförallt mitt internethistoriska arbete genom Internetmuseum och mina psykologiartiklar för TT, samt mina just nu vilande psykologstudier vid KI.

Standard