journalist

Psykologstöd via nätet

Skriven för TT 2016. Återpublicerar då den inte lagts ut på webben tidigare.

Internetpsykiatri har gjort det lättare att söka psykologstöd. Knappt ett decennium efter starten når man inte bara fler personer, utan även många som annars inte hade sökt hjälp.

Den som vänder sig till Internetpsykiatrin behöver bara besöka sjukhuset en gång. Här i Huddinge sjukhus inomhusstad, söder om Stockholm, träffar man en läkare för bedömning. Får man klartecken börjar terapin redan nästa morgon. Allt sker sedan via datorn och kontakten med psykologen är textbaserad.- Folk undrar ofta om det verkligen kan fungera om man inte träffas fysiskt. Men vi har sett fina effekter av våra behandlingar. Patienten utvecklar en god allians med psykologen, säger Cecilia Svanborg, som är överläkare och medicinskt ledningsansvarig för Internetpsykiatri.Det började som ett initiativ av några studenter i Uppsala kring år 2000. De ville binda samman internet och KBT, kognitiv beteendeterapi. Gensvaret blev positivt och efter återkommande forskningsstudier – med goda resultat – startade Internetpsykiatri en klinik i landstingets regi 2007. Den första i sitt slag i världen.Målsättningen var att ge fler tillgång till psykologisk behandling och skapa ett alternativt sätt att få effektiv vård. Sedan starten har 4 500 patienter gått i terapi via internet. Åtta av tio är nöjda.- Många har i utvärderingar skrivit att de inte hade vågat söka behandling annars. Det var ett för stort steg, säger psykologen Jennifer Söderdahl.

För andra har valet av behandling handlat om tid.

– Det är enklare att göra detta än att ta ledigt från jobbet för att gå i terapi. Det här tar tid ändå, men man väljer själv när, säger Cecilia Svanborg.

Internetpsykiatri drivs av Stockholms läns landsting, men har sedan 2015 öppet även för svenskar i andra delar av landet. Behandling finns för bland annat depression, magproblem (IBS), paniksyndrom och social fobi. Flera andra landsting har i år startat liknande initiativ via en statlig satsning.

Emma, 25 år, avslutade sin behandling nyligen. Hon hade varit deprimerad en längre tid, men undvikit att söka hjälp. Ibland orkade hon inte gå till jobbet. Allt kändes tomt.

– Det var mitt problem, och jag fick lösa det själv. Jag ville inte behöva förklara det för folk.

Tre gånger i veckan kunde hon få svar från sin psykolog hos Internetpsykiatrin. Bland annat fick hon lära sig att registrera automatiska tankar av slaget ”vad tråkig jag är” och att planera in roliga saker i kalendern.

– Behandlingen gav mig hopp om att det gick att vända. Det var otroligt värdefullt att veta att det fanns någon där som man kunde skriva fritt till. Svaren var jättepersonliga. Och själv uppskattade jag att få tid till att tänka och formulera mig.

Det har gått några månader sedan programmet avslutades.

– Jag tycker själv att jag är frisk. Visst har jag haft någon dålig dag, men jag har inte sjunkit ned i depressionen igen, säger Emma.

Bristen på personlig kontakt är en fråga som återkommer när psykologhjälp via nätet avhandlas. Och psykologen Jennifer Söderdahl medger att hon kan sakna mötet med människorna.

– Ja, det gör jag ibland. Samtidigt finns många fördelar som väger upp. Bland annat att vi får möjlighet att ge mer genomtänkt återkoppling till patienten. Det är svårare att komma in på sidospår än det är i terapirummet. Sedan ser jag ju att det fungerar.

Sverige ligger i framkant när det gäller internetpsykiatri. Nederländerna och Australien är också långt fram i utvecklingen. USA är på gång, bland annat genom studier ihop med Internetpsykiatrin i Huddinge.

Behandlingsmetoden behöver egentligen inte begränsas av nationsgränser. Men för Internetpsykiatrins del sätter svenska lagar stopp för en utvidgning av satsningen – exempelvis mot utlandssvenskar:

– Lagstiftningen är inte anpassad för andra länder, säger Cecilia Svanborg och fortsätter:

– Men vi är bara i början av det här. Det kommer att explodera de närmaste åren. Då vill jag att vi jobbar mer skräddarsytt. Framöver tror jag också att det blir en större blandning, att man till exempel varvar internetbehandling med gruppterapi.

Hon påpekar samtidigt att distansterapin inte fungerar för alla typer av psykiatriska tillstånd, och att det finns en ojämlikhet inbyggd i systemet.

– Behandlingen bygger på att man läser och skriver på svenska. Du behöver också ha internet och förstå hur det används. Du kan inte heller ha alltför stora koncentrationsproblem. Det här är utmaningar för oss.

FAKTA

Om Internetpsykiatri 

● Vid många psykiatriska tillstånd fungerar nätbaserad terapi lika bra som vanlig terapi, visar forskningsstudier.

Depression och ångestproblematik är två områden där distansterapin har god effekt.

● Patienten har en egen psykolog och går ett program som baseras på ett skrivet material. I behandlingen ingår övningar som är anpassade efter problematiken.

● Fler områden kommer sannolikt att täckas in i framtiden. Just nu pågår studier för bland annat adhd och tvångssyndrom.

● Mer information på www.internetpsykiatri. se. Det behövs ingen remiss för att söka hjälp.

Standard

Kommentera