.

Intervju

Intervju i NVP: Hon är Värmdös Sherlock

Runt om i Stockholm började äldre människor att dö i sina hem. De var ensamma och de var sjuka. Och det fanns ett samband mellan fallen.
Kristina Sterner är privatdetektiv.

Standard

Kommentera